Reconnective Healing och Eric Perl i Dr Oz Show

Dr Oz, känd som ”America’s doctor” från Oprah Winfreys show, presenterade här om dagen Reconnective Healing som en kontroversiell terapi ”a new twist on the ancient energy medicine”.

Som utövare och blivande mentor i ämnet är jag glad att nyfikenhet finns från media och att det diskuteras utifrån olika perspektiv för att på så vis ge ytterligare möjlighet till att tex få fram mer forskning och att fler människor kan få sin egen upplevelse av Reconnective Healing.

Här är två länkar till videoklippen från Dr Oz Show:

http://www.doctoroz.com/videos/dr-eric-pearl-miracle-healer-or-hoax-pt-1

http://www.doctoroz.com/videos/dr-eric-pearl-miracle-healer-or-hoax-pt-2

DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA