Forskningen bakom Reconnective Healing®

Vetenskapen bakom Reconnective Healing,
Av Doug De Vito

(originaltitel: The Science Behind Reconnective Healing,
By Doug De Vito) Fritt översatt av Helhjärtat (2011)

 

Graf från Dr. Tiller’s White Paper No. 11.
Graf från Dr. Tiller’s White Paper No. 11.

”Slutsatsen av dessa experiment var att energin faktiskt var verklig, påvisbar, mätbar -. Och helt enastående” professor Gary Schwartz

 

Under de senaste tio åren har tusentals människor över hela världen upptäckt de fantastiska fördelarna med Reconnective Healing®. Forskarvärlden visar också ett stort intresse. Dr Eric Pearl, upphovsmannen till Reconnective Healing, har arbetat med erkända forskare och medlemmar av det medicinska etablissemanget för att försöka ta reda på hur Reconnective Healing  kan uppnå så stora resultat.

Forskarna fascineras av de delar där Reconnective Healing ™ verkar vara unikt. Man frågar sig ”Hur fungerar Reconnective Healing ?”, ”Varför fungerar det?” Och ”Vad händer under en Reconnective Healingsession?”

Det finns fortfarande många obesvarade frågor, men här är några av de resultat som har erhållits hittills: 

1. Reconnective Healing utlöser betydande förändringar i hjärnans aktivitet (via EEG) och hjärtats aktivitet (via EKG) hos både utövare och klient under healing sessionen. I synnerhet påverkar utövarens hjärtfrekvens (EKG) patientens hjärnvågor (EEG).

2. De har också mätt förändringar i nivåer av gammastrålningsabsorption under sessioner. Normalt avger kroppen en låg och ofarlig nivå av gammastrålning på grund av förekomsten av kalium i mjuka vävnader.

3. Under en Reconnective Healingsession sker gammastrålningsabsorption hos både utövare och klient.

4. Separat forskning på olika bioenergihealingsystem visar på en koppling mellan absorption av gammastrålning och helande.

5. Vid ett Reconnective Healing-seminarium övervakades det rum som användes, från flera timmar innan seminariet började till slutet av kursen. Forskarna märkte en stor förändring av fri termodynamisk energi i rummet. Vid slutet av dessa två dagar, motsvarade den effektiva energiökningen i rummet en temperaturökning på 300ºC, även om den faktiska temperatur förändringen var försumbar. Denna förändring i energi var det som gjorde det möjligt för healing utövarna att arbeta.

6. Ett annat experiment mätte det elektromagnetiska fältet runt händerna på volontärerna före och efter att de varit på ett Reconnective Healing seminarium och fann att fältet ökade dramatiskt. Separat forskning kring mekanismerna bakom bioenergihealing har funnit att den höga nivån av elektromagnetisk energi i healerns händer åstadkommer förändring från ett tillstånd av obalans (sjukdom) till jämvikt (hälsa).

7. Andra mätningar bekräftar att Reconnective Healingutövare kan utstråla och avge en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser runt sina kroppar.

8. Reconnective Healingutövare kan ”slå på” frekvenserna, och på så vis öka amplituden och svängningen av magnetiska frekvenser runt sina kroppar. Dessa förändringar har uppmätts i laboratorier.

9. Det har påvisats genom laboratoriestudier att Reconnective Healingutövare påverkat förändringar i DNA och hjälpt växter att läka efter att ha blivit ”chockade” eller skadade

10. Reconnective Healingfrekvenserna är starka och påtagliga. De kan normalt upplevas genom fysiska förnimmelsetester och har visat sig vara verkliga i dubbelblinda, randomiserade studier.

12. Reconnective Healing verkar även förflytta saker in i ett tillstånd av organisation och lättnad/lindring (ease), enligt studier med en slumpgenerator (REG).

13. Kirlianfotografering och andra mätutrustningar har avbildat och bekräftat förekomsten av Reconnective Healing frekvenserna.

Reconnective Healing väcker ett stort intresse hos läkare och medicinska forskare vid sjukhus och universitet, såsom:

Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School och University of Arizona.

Nya forskningsprogram, inbegripet laboratorietester och kliniska studier, pågår för närvarande under ledning av erkända forskare som Gary Schwartz, PhD professor vid University of Arizona, och William Tiller PhD professor vid Stanford University.

Här är reaktionen från några medlemmar av det medicinska etablissemanget: 

”Jag är en mycket traditionell läkare. Jag undervisar i invärtes medicin. Jag är dekanus vid en medicinsk fakultet. Jag är inte gränsöverskridande på något sätt. Och det här rubbade verkligen min grundsyn på hur kroppen fungerar – hur sjukdom fungerar ” (Mark O’Connell, MD, specialist på invärtesmedicin och Senior Associate Dean för medicinsk pedagogik vid University of Miami School of Medicine.)

För flera år sedan bestämde sig John Day, Med Dr specialist i allmänkirurgi och kärlkirurgi, att lägga ner sin skalpell och utöva Reconnective Healing istället. Day utexaminerades från Tulane Medical School i 1977 och avslutade sin kirurgiska praktik i Baltimore vid University of Maryland innan han började på den stora kirurgpraktik i Boulder, Colorado, där han tillbringade de kommande 25 åren. ”Jag tog detta beslut, eftersom jag visste att det skulle öka min förståelse. Det skulle hjälpa mig läka mig själv och andra mer fullständigt, säger han. 

Mer läsning:

En av studierna om Reconnective Healing nämns i professor Gary Schwartz nya bok, ”The Energy Healing Experiment”, se: http://http://www.drgaryschwartz.com/

Vetenskapliga papper på professor William Tiller’ s undersökning av energihealing finns på http://www.tiller.org/. Hans undersökningar av Reconnective Healing diskuteras i hans senaste bok, ”Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution”.

Reconnective Healing nämns i Lynne McTaggart’s bok ”The Intention Experiment”. Och i arikeln ”Spin Doctors”: A New Paradigm Theorizing the Mechanism of Bioenergy Healing, (M. Sue Benford , RN, MA) som kan hittas på http://www.journaloftheoretics.com/articles/1-2/benford.html.

Doug De Vito , BSChE, MBA, är ”Head of Planning” för The Reconnection och har privilegiet och äran att hjälpa till att bringa detta arbete till jorden tillsammans med Eric Pearl. Med en mycket traditionell utbildningsbakgrund i kemiteknik och en MBA i marknadsföring, trodde han att han skulle vara den sista personen att vara delaktig i undervisningen  och att föra Reconnective Healing vidare. Men detta var innan Reconnective Healing ”hittade honom”.

DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA