Distans Reconnective Healing®

Distans Reconnective Healing®

Boka tid

Kortfattad information inför din session

· Se till att få en stund för dig själv

· Du får SMS från mig 10 min innan sessionen startar

· Stäng av telefoner (för att inte bli störd)

· Sessionen pågår 30 min

· Du ringer mig senast 15 minuter efter avslutad session. 070 783 03 00

Investering: 900 kr/session

Inbetalning ska göras innan bokad session via plusgiro eller Swish.
e-posta alternativt smsa kvitto/kopia på insättning
plusgiro: 76 45 75- 7
Swish: 1236675938
Betalningsreferens: ditt för- och efternamn

För personlig kontakt vid frågor och funderingar inför din bokning:
Ring: 070 783 03 00
Mejla: info@helhjartat.nu

Boka tid Boka tid

RECONNECTIVE HEALING:
Ökat inre välmående och balans i vardagen med Reconnective Healing.

• Nytt mer omfattande spektrum av healing än vad som tidigare har varit tillgängligt.

• Möjlighet att uppleva läkande, balans och utveckling på flera nivåer, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt

• Visat sig tydligt både i praktiken och i forsknings laboratorier

• Fritt från religion och ritualer

• Inga diagnoser ställs och inga specifika sjukdomar botas

• Syftet är att nå balans

• 1-3 sessioner är optimalt, dvs, man behöver inte komma tillbaka gång på gång en längre tid för effekt, och 1 session kan räcka för den aktuella situationen.

•Barn och ungdomar är varmt välkomna. Enligt svensk lag ska barnet dock ha fyllt 8 år.

VIKTIGT!
Reconnective Healing är ingen ersättning för läkarvård. Som utövare ställer jag inga diagnoser.
Om du har sjukdomar så rekommenderar jag dig att i första hand söka läkare. Har du av läkare diagnostiserad sjukdom får du gärna komma för healing, behåll dock din läkarkontakt. Sluta aldrig med av läkare ordinerad medicinering på egen hand utan vänd dig till din vårdgivare.

Sara Jansson är The Reconnection-Certified Practitioner™,
lärarassistent i The Reconnections internationella lärarteam och mentor för utövare.

Boka tid Boka tid

Kategori
DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA