Vetenskapliga studier bekräftar Reconnective Healing

Science confirms Reconnective Healing

Science confirms Reconnective Healing

En nyutgiven bok finns nu att köpa genom amazon.com. Denna bok beskriver resultaten av olika experiment och kliniska studier som gjorts för att utforska effekterna av Reconnective Healing. Boken är redigerad av Konstantin Korotkov som även utfört vissa av studierna/experimenten som presenteras. Ett exempel är studier som pågått under tre år som visar att sessioner med Reconnective Healing hade statistiskt signifikant positiv inverkan på funktionsstatus, humorala aktiviteten, fysisk kondition och belastningstester hos experimentgruppen 10 dagar efter interaktionen. Detta påvisar långvarig effekt av Reconnection Healing och dess betydelse för välbefinnande och hälsotillstånd av människor.

 

 

I boken deltar förutom Dr Korotkov  även  Dr Eric Pearl,  Gary Schwartz,PhD, och  William Tiller, PhD 

Länk till boken för att köpa den genom amazon.com: http://www.amazon.com/Science-Confirms-Reconnective-Healing-Experiments/dp/1467948209/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326892395&sr=1-1

Länk till sida där du kan läsa lite ur boken: http://www.amazon.com/Science-Confirms-Reconnective-Healing-Experiments/dp/1467948209/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326892395&sr=1-1#reader_1467948209

DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA