Vad är Reconnective Healing®

Reconnective Healing är politiskt och religiöst oberoende. Det är enkelt, fritt och okonstlat!
Vi arbetar utefter förståelsen att det finns en universell intelligens som är tillgänglig för alla och som kan åstadkomma extraordinär healing/ läkning på alla plan, genom att föra oss till en optimal nivå av balans och harmoni. Det sker genom att vi interagerar med ett spektrum av frekvenser, som forskare som studerat fenomenet benämner ”Reconnective Healing Frequencies™”.

Med Reconnective Healing varken diagnostiserar, botar eller behandlar vi specifika sjukdomar eller syndrom. Syftet med Reconnective Healing är att återgå till ett optimalt tillstånd av balans för att därigenom göra det möjligt att nå läkning och personlig utveckling. Och efter som det handlar om balans så innebär det att läkning/ återgång till helhet sker på alla plan, healing!
Det handlar alltså inte bara om läkning fysiskt. Vi behöver ses utifrån ett fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt perspektiv eller plan.

Man behöver inte vara sjuk för att ta emot Reconnective Healing, studier visar att det även har funktion i förebyggande syfte. Vidare har det visat sig att det sker positiva förändringar i immunstatus, prestationsförmåga ökar hos redan friska högpresterande idrottsmän och experiment visar att skadat DNA återstruktureras. Reconnective Healing frekvenserna ser ut att hjälpa oss expandera vårt medvetande, det ger oss ett ökat perspektiv. Därigenom kan också en rad förändringar komma till stånd.

Bakgrund

Upphovsmannen till Reconnective Healing® är Dr Eric Pearl.

Eric var en välrenommerad kiropraktor verksam i Los Angeles, USA. Efter att han varit med om en serie märkliga händelser började hans patienter plötsligt rapportera uppseendeväckande former av läkning. Det handlade om cancer, kroniskt trötthetssyndrom, cerebral pares, epilepsi, AIDS-relaterade sjukdomar. Det är mycket viktigt att förtydliga att Reconnective Healing inte handlar om att bota eller behandla dessa sjukdomar/ syndrom. Anledningen till att det tas upp är, att det var just dessa sensationella former av läkning som gjorde att Eric, Erics patienter och patienternas läkare uppmärksammade att ”någonting” fick detta att ske. Men vad?

För att försöka förstå vad som hände, kontaktade Eric ledande forskare inom naturvetenskap, medicin och andlighet – och upptäckte att de inte hade svaren heller…
Vad man såg var, att det såg ut att ske någon form av interaktion med ett brett spektrum av frekvenser som man inte kände igen sedan tidigare. Forskarna gav dessa frekvenser namnet ”Reconnective Healing Frequencies™”.

Med stöd från forskare kopplade till flertalet prestigefyllda institutioner inklusive Harvard, Yale, och Stanford gick man vidare till att göra pionjärstudier på Reconnective Healingfrekvenserna och den effekt de har på människor.
Förståelsen växer för att vi har att göra med en allomfattande form av healing- som helt går bortom tidigare former av energihealing och deras komplexa ritualer och tekniker- känd runt om i världen idag som Reconnective Healing®.

Eric ägnar nu all sin tid åt föreläsningar och utbildningar i Reconnective Healing. Han har framträtt i en lång rad teveprogram i USA och många andra länder. Han har gästföreläst i FN-huset och för fullt hus i Madison Square Garden, och hans kurser har blivit omskrivna i flertalet tidskrifter och dagstidningar, däribland The New York Times.
Han har skrivit en bok som översatts på 39 språk med ursprungstiteln ”Heal others, Heal yourself” (sv titel ”Väck din inre Healer”)
I boken berättar han om sitt första möte med det som idag benämns som Reconnective Healing frekvenserna, och om hur han lämnade en av Los Angeles mest lönsamma kiropraktikmottagningar och istället slog in på healingens väg.
Eric gick från en skeptisk hållning till förståelsen för att det finns en universell intelligens som är tillgänglig för alla och som kan åstadkomma extraordinär healing/ läkning på alla plan, genom att föra oss till en optimal nivå av balans och harmoni.

Hitta professionella utövare av Reconnective Healing

Om man söker utövare på nätet idag så får man upp många träffar och kvaliteten när det gäller informationen kan skifta. I de flesta fall är det nog för att ämnet i sig är svårt att beskriva och att det skett missförstånd längs vägen om vad som gäller efter att man gått de seminarier som hittills har funnits för de som vill lära sig Reconnective Healing. Tyvärr finns det även utövare som sprider vilseledande information.

Ett bra sätt att hitta utövare är att gå via den amerikanska hemsidans utövarregister ”Practitioner directory”.

Har man frågor angående ämnet eller funderingar när det gäller utövare och önskar tillförlitliga svar så kan man kontakta info@thereconnection.com. Det går även bra att kontakta oss som är verksamma som mentorer. I Sverige är det för närvarande jag, Sara Jansson, info@helhjartat.nu

På grund av det stora och snabbt växande intresset från allmänheten och hälso- och sjukvårds institutioner har företaget The Reconnection LLC tagit sitt ansvar för att så långt det är möjligt säkerställa att de utövare som arbetar professionellt är väl insatta och följer de etiska regler, riktlinjer, strukturer för utbildning och vidareutbildning som finns.

Utbildningssystemet har gjorts om och från och med år 2016 ska de utövare som valt att arbeta professionellt ut mot allmänheten och, i de länder det tillåts, inom institutioner för hälso- och sjukvård inneha titeln ”Foundational Practitioner of Reconnective Healing™” och ”The Reconnection-Certified Practitioner™”

Notera:
Att gå till en Foundational eller Certified Practitioner är ett sätt att få tillgång till Reconnective Healing (RH). Du väljer detta när du vill kunna känna dig trygg i att utövaren förmedlar arbetet i sin fullkomlighet.
Men, alla kan lära sig få tillgång till RH-frekvenserna. Barn lär sig t.ex. det här med lätthet.
Du måste alltså inte vara professionell utövare för att ha möjlighet att interagera med Reconnective Healing frekvenserna för ökat inre välmående och balans i vardagen.

Det nya utbildningssystemet gör det möjligt för människor att delta utifrån olika syften. För sin egen skull/familj och vänner, och/eller för att arbeta professionellt (som ett yrke) ut mot klienter och institutioner. Går du utbildningarna för att du vill utöva RH som ett yrke så ställs det högre krav idag än tidigare. RH är en konstform, en vetenskap och en filosofi och som utövare behöver vi ha förståelse för och kunna bära alla delarna.

För ytterligare information: www.thereconnection.com

Kategori ,
DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA