Mina tankar och egen upplevelse av läkning/healing

Helhjärtat Sara helhjartat.nuEtt skeptiskt förhållningssätt till naprapati, kiropraktik och akupunktur var vanligt för inte allt för länge sedan. Nu ser de flesta av oss dessa terapier som en naturlig och möjlig väg till läkning.

Många människor upplever läkning och förändring till det bättre genom ”terapier” som inte fullt ut kan bevisas och förklaras med de metoder som vetenskapen idag inrymmer. Min tro är att Reconnective Healing en dag ses som en självklarhet i vägen till läkning.

Nog är det väl märkligt att det inte räcker med att läkning uppstår, utan att vi också måste bevisa hur det gick till. Som att, ”man vill ju inte bli lurad till att bli frisk…”

Det blir begripligt om syftet bakom bevisningen är att det ska leda till bättre kunskaper om hur läkning uppstår för att på så sätt kunna hjälpa fler människor till hälsa och välmående. Det blir obegripligt om kravet på bevisning blir ett hinder för denna hjälp.

Under 14 års tid led jag av och medicinerade för panikångestsyndrom och stod 2003 under om- och upp- medicinering på grund av tilltagande depression. Jag hade tankar på att ta livet av mig. Mitt i denna situation hade jag en upplevelse, en epiphany, någon form av skifte i medvetandet, som innebar att all panikångest försvann… POFF!
Borta!
Helt medicinfri sedan dess, trots att min psykiater uttryckt att medicinering kanske för alltid skulle vara nödvändig i mitt fall.

Man kan ju tycka att jag i det läget bara skulle bli helt nöjd och tacksamt ta emot denna plötsliga läkning. Och visst var jag tacksam näst in till bristningsgränsen men, vad tusan var det som hände?
Hur skedde denna mirakulösa läkning? Och, vem har svaren?

Upplevelsen i sig ledde även till att min syn på den så kallade verkligheten fundamentalt förändrades. Jag var fortfarande den samma men ändå inte.

Jag har hittills inte med ord kunnat förklara den där upplevelsen, då minimeras den. Om jag tittar på den intellektuellt faller den isär och jag ska inte gå in på den närmare här.
Någonting i ”upplevelsen” förde mig in i ett tillstånd, ett ”utrymme” där spontan läkning, healing, skedde.

Efter att tidigare ha varit inom hotell- restaurang- och eventbranschen så utbildade jag mig nu till Kinesiolog med vidareutbildning i akupunktur inom Svenska Kinesiologiskolan. 2008, fem år efter min ”upplevelse” fick jag genom en artikel vetskap om något som kallades Reconnective Healing. Jag förvånades över mitt intresse men fick en stark känsla av att ”det här är något viktigt”… fullkomligt ologiskt till synes.

Efter en stunds grubblerier ledde detta fram till att jag 2009 deltog i seminarier för att själv bli utövare av denna ”healingform”. Fortfarande till synes lika ologiskt.

Lika lite som jag intellektuellt förstod vad jag gav mig in på och varför, lika storslaget och överväldigande var det som hände vid mötet med Reconnective Healing. Det var som att omgående bli ”förd” tillbaka till min tidigare beskrivna upplevelse 2003. Som att återigen befinna mig i tillståndet, utrymmet, där min spontana läkning skedde. Fullkomlig samstämmighet!
Och precis lika ologiskt och ickeintellektuellt…

För mig innebar detta en känsla av sanning. En vetskap, en insikt. Funktionen av Reconnective Healing och det som Reconnective Healing inrymmer är för mig palperbart och verkligt.

Innan händelsen, som ledde till läkning av mångårigt panikångestsyndrom, trodde jag inte på healing. Och efter händelsen behövde jag inte tro för då visste jag ju, men ändå har det ställt mig inför mängder av frågor. Jag har på olika sätt försökt nå fram till svaren och har med tiden mött principer och teorier som gjort det hela mer begripligt. Och likväl helt magiskt obegripligt.

Jag har en önskan att nå ut med detta till människor som kanske inte självklart ser healing som en möjlig väg till läkning, expansion och transformation. Det finns en generell misstänksamhet, vilket förstås i många lägen kan vara bra, men så sakteliga vill jag försöka bidra till en större tilltro.

Healing!
Det räcker nästan med att andas ordet för att många ska rulla med ögonen och kraftfullt visa ett motstånd. Healing anses, i vår kultur, vara lurendrejeri, kvacksalveri och det finns historiska förklaringar till detta synsätt.

I dag är jag utövare av Reconnective Healing och det händer att jag slås av tanken ”lurar jag människor?” ”lurar jag mig själv?”.
Och om jag som ändå vet att så inte är fallet tänker så, så förstår jag om motståndet till begreppet healing generellt är stort.

Inom Reconnective Healing nämns frekvens, energi, ljus och information och det är ord som vi kanske inte till vardags är vana att reflektera över men de kommer troligtvis i nära framtid användas inom områden som syftar till att nå läkning. Det är begrepp som kräver att vi expanderar vårt sätt att se på oss själva som människor.

Det är lätt att tro att de inte finns någon forskning på ämnet healing men det gör det. Det som kan vara svårt för någon med liten kunskap i de olika forskningsområdena är att urskilja avancerad vetenskap från pseudovetenskap. Det är önskvärt med urskiljningsförmåga och omdöme när ämnet undersöks eftersom vår tro och önskningar ibland bär iväg med oss. (Det är åtminstone önskvärt de gånger vi anser att vi måste följa de gällande accepterade vetenskapliga principerna…)

Men lika nödvändigt som det är för mig på ett intellektuellt plan att ta del av studier och vetenskapliga experiment, lika onödigt är det för mig på ett andligt plan.
Den andliga delen av mig säger med lätthet att vi alla är sammankopplade till varandra, och allt omkring oss, i någon form av allomfattande skaparkraft och vi har alla förmågan att uppleva förening med detta allomfattande, kanske det som vissa kallar Gud. Det behöver nödvändigtvis inte vara en specifik gud, det är inte regelverket som räknas. Vi har alla kapaciteten att både mer fullödigt vara dem vi är, och att vara förenade med det som är större än oss själva.

Healing handlar om balans och då inte nödvändigtvis med fokus på att något specifikt, ofta fysiskt, ska läkas. Då hela ditt väsen förs till ett tillstånd där balans görs möjligt kan läkning ske på alla plan. Du får tillgång till helheten

Du är välkommen för att få din egen upplevelse av vad Reconnective Healing är.

Tack för att du lyssnade/ Helhjärtat Sara

©Sara Janson 2012
Reconnective Healing Foundational & Reconnection-Certified Practitioner
Mentor och lärarassistent i The Reconnections internationella lärarteam
info@helhjartat.nu

VIKTIGT!
Reconnective Healing är ingen ersättning för läkarvård. Som utövare ställer jag inga diagnoser.
Om du har sjukdomar så rekommenderar jag dig att i första hand söka läkare. Har du av läkare diagnostiserad sjukdom får du gärna komma för healing, behåll dock din läkarkontakt. Sluta aldrig med av läkare ordinerad medicinering på egen hand utan vänd dig till din vårdgivare.

Mer information om Reconnective Healing hittar du på www.thereconnection.com

Kategori ,
DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA