The Personal Reconnection®

VAD ÄR THE PERSONAL RECONNECTION®?

Förenklat kan man säga att vi har två tillvägagångssätt att arbeta med Reconnective Healingfrekvenserna. Det ena är Reconnective Healing® och det andra är The Personal Reconnection®.

The Personal Reconnection är ett accelererat utbyte av energin, ljuset och informationen som finns i Reconnective Healing frekvenserna, Reconnective Healing Frequencies™. Det är en precis procedur för att sammankoppla tre system: planetens leylinjer, människokroppens meridianer och universums energinät. The Personal Reconnection är en tvåstegsprocess som upplevs en gång i livet som förbinder dig till ett tidlöst system av intelligens

The Personal Reconnection är aktiveringen av en människas inneboende förmåga att verka som ett instrument för healing, läkning, och ger tillgång till den medvetandeförändring som ger oss möjligheten att uppfatta och erkänna, förnimma, ta emot och förmedla, en utökad nivå av universell healingintelligens.

The Personal Reconnection® är ett personligt val, något du väljer att ta emot när du är redo för förändring, personlig utveckling, och då du söker en klarare bild av din livsväg eller livsuppgift. Det ger dig möjlighet att nå din högsta potential, att hitta din unika väg i livet och att utvecklas optimalt på alla plan, snabbare än det tidigare varit möjligt.

Många klienter säger att de efter sin Reconnection känner sig transformerade. De uttrycker en känsla av att finna sin livsuppgift, att allt faller på plats och att nya möjligheter, människor och situationer dyker upp vid precis rätt tillfälle. Synkronicitet.

The Personal Reconnection® gör man endast en gång i livet och är en unik process, en förunderlig process, och jag ser det som den finaste gåvan du kan ge dig själv. Se till att den utövare du väljer är ”Reconnection Certified Practitioner” och aktivt uppdaterar sig.

INFORMATION INFÖR DIN SESSION:
Precis som vid healingen ligger du på rygg på en massagebänk och blundar. Jag rör inte vid dig utan håller händerna en bit ifrån din kropp. Använd inte parfym eller något annat starkt doftande vid besöket. Ta av dig skorna och ha gärna bekvämt sittande kläder. Jag har ingen musik eller annat ljud på i rummet.

The Personal Reconnection® utförs under två sessioner, vanligtvis under två på varandra följande dagar, med minst en natt och max 72 timmar emellan. Aldrig på distans.

Investeringen är alltid totalt 333 euro i hela Europa, oavsett utövare, och räknas om i svenska kronor efter aktuell dagskurs.

Boka dina 2 sessioner hos en välrenommerad Reconnection-Certified Practitioner   

Delar av nedanstående text är hämtad från The Reconnections hemsida.

Ursprungligen var meridianlinjerna, ibland kallade akupunkturlinjer, på våra kroppar sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varandra på erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona. Dessa linjer fortsatte ut och kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knyter samman oss med hela universum. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade från dessa linjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade, avskärmade, oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution. Vi ”förlorade” vår tillgång till de högre frekvenserna av energi från Universum.

Våra kroppar har sitt eget nätverk av energier och punkter. Även om de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer och punkter att tjäna som vår förbindelselänk med universum. En kanal, som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Men den kraftfulla länken, vi en gång hade, finns inte längre där.

The Personal Reconnection® ger tillgång till “nya” axiatonala linjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå, än någonsin tidigare. De axiatonala linjerna är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens. Ett parallellt – dimensionellt system som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

Dessa linjer fungerar som en brygga till det Universella nätverket och genom The Personal Reconnection® aktiveras ”nya” axiatonala linjer, det sker en återkoppling, därigenom tillåts förändring – bortom energi – av ljus och information och därigenom tillåts återkopplingen av DNA strängarna och återintegrationen av “strängar” (samtidigt förekommande – eller parallella – existensnivåer).

One Response to The Personal Reconnection®

  1. Pingback: Kurs i The Reconnection® Level III Oslo/Göteborg 2011 | Helhjärtat.nu