Framtidens hälsovård

Det finns forskare inom cellbiologi och biofysik som menar att healing inte är vidskepelse utan naturvetenskap. Som menar att vi är mycket mer än biokemiska maskiner. Som i stället beskriver att vi i grunden är virvlande fält av energi och information, och att energi och information har ett stort inflytande på våra celler, på vår organism och på vår hälsa!

Några ord från mig

Jag önskar så att jag hade en enkel förklaringsmodell för hur allt detta fungerar, det har jag inte. Jag kan inte ens förklara hur en glödlampa fungerar! I naturämnena i skolan hade jag både kryss streck och minus i betyg…

Jag är i grunden ingen ”Healing människa” utan har varit väldigt kritisk under resans gång. Kritisk men nyfiken, förundrad! Jag har fått ge mig, har blivit slagen på fingrarna gång på gång. Att beskriva funktionen eller vad som händer då man arbetar med alternativa metoder, som till exempel healing, är inte lätt. Oftast beskrivs det med hjälp av metaforer. Metaforer blir lätt till floskler och flum, och flum är inte accepterat i alla läger. När jag uttrycker att The Reconnection ”återställer din känsla av tillhörighet till ”allt som är” så är det väldigt lätt att det blir just flum och floskler. Det är svårt att hitta en godtagbar förklaringsmodell. Trots att mitt intresse för alternativmedicin startade med en egen ”upplevelse” eller ”uppenbarelse” eller kanske ”epiphany” så kan jag inte bättre beskriva det än med just ”en känsla av tillhörighet till allt som är”. Jag har vänt mig ut och in för att kunna förklara känslan, sökt i litteratur, frågat de som kan…

Så, vad eller hur det än händer, så händer det och det finns en väldig kraft i ”energierna” runt om oss och i oss. Det är helt enkelt förunderligt och något som jag vill dela med mig av till andra. Jag vågar mig på att säga att: Healing återupprättar, restaurerar, kroppens självläkande egenskaper.

Läs annat som är sagt och skrivet om Reconnective Healing

Doug  De Vito, om vetenskapliga studier inom idrott. Svensk övers

Doug De Vito, The Science Behind Reconnective Healing, Forskningen bakom Reconnective Healing

Jag hänvisar här till några personer som är involverade i utforskandet av  Reconnective Healing. Deras profession och titlar uttycks på engelska.

Dr. Gary Schwartz (professor at the University of Arizona and Director of its Laboratory for Advances in Consciousness and Health (LACH), its Center for Frontier Medicine in Biofield Science and its SOPHIA Research Program)
Gary Schwartz och kollegor har forskat på människor som deltar RH seminarier och mätt skillnader i deras förmåga att känna, förmedla och ta emot ljus och andra elektromagnetiska frekvenser före och efter seminarierna. Dramatiska förändringar har påvisats som visar att deltagarna utökat sin förmåga att ”hela” efter seminarierna. Genom laboratoriestudier har Dr Schwartz och hans team visat att Reconnective Healing medför förändringar i hjärt-och hjärn-aktivitet i både klient och läkare, hjälper växter att läka efter att de ”chockats” eller skadats, och påverkar förändringar i DNA. Genom de försök som har gjorts dras slutsatsen att Reconnective Healing är verkligt, påvisbart, mätbart- och rätt anmärkningsvärt.
http://drgaryschwartz.com/

Dr. Konstantin Korotkov (Professor of Computer Science and Biophysics at Saint-Petersburg Federal University of Informational Technologies, Mechanics and Optics, and Professor of Research at the university’s Academy of Physical Culture.) http://new.korotkov.org/
Korotkov har studerat både de stora fälteffekter som uppstår vid seminarierna och påverkan på enskilda seminarium deltagare. Hans resultat bekräftar också Tiller och Schwartz studier. Genom att använda högteknologisk utrustning för avbildning och mätning, har han gjort det möjligt att påvisa förekomsten av Reconnective Healing frekvenserna och hur de påverkar klienten, utövaren och förändringar i ”space” och salongen under seminarierna. Professor Korotkov arbetar även med olympiska atleter i Ryssland där fantastiska forskningsresultat ger belägg för ökad fysisk och mental prestationsförmåga efter interaktion med frekvenserna. Hans senaste forskning ger bevis på långvarig positiv effekt på hälsan och välbefinnandet hos mottagaren.

William Tiller (prof emeritus, Stanford Univ, director of the Tiller Foundation ) mäter de mycket stora fälteffekter som uppstår vid Reconnective Healing seminarierna och observerar det ökande överskottet av ”fri termodynamisk energi” som visar sig när man arbetar med Reconnective Healing frekvenserna. Han studerar effekten av ”stucturization of Space” som sker i salongen som också påverkar alla människor som är närvarande. Den här energiförändringen ses som en av anledningarna till att deltagandet i ett seminarium medför förändringar i människors healingförmågor. Hans studier bekräftar att mängdförändringen av energi, ljus och information laddar rummet, påtagligt och dramatiskt.
Besök hans hemsida http://www.tiller.org/ och läs hans White Paper IX

Prof. Fritz-Albert Popp (theoretical physicist and founder of the International Institute of Biophysics in Germany.) http://www.fritz-albert-popp-institut.de/institut.php?Sprache=DEU&Art=FAP

Comments are closed.