Barn och Reconnective Healing

Barn är välkomna till mottagningen eller för sessioner på distans.

I Sverige är det tillåtet för barn från 8 år att ta emot hjälp på alternativ väg. Runt om i världen hålls även seminarier för barn från 4- års ålder och uppåt där de under lekfulla former får möjlighet att lära sig hur de kan dela detta med varandra, sin familj, sina djur och allt som finns i vår natur.

Det kommer inom kort att även finnas seminarier för barn här i Sverige. Information om detta kommer att läggas upp på HELHJÄRTATS hemsida.

This entry was posted in Healing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.